0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Blog

SMO bezoekt Hogeschool de Kempel en geeft studenten workshops

13 januari 2023 | Blog

Hoe herken je als leerkracht bij een kind signalen van een onveilige thuissituatie? En hoe kun en moet je in zo’n geval handelen? Een lastig onderwerp, maar heel erg belangrijk voor aanstaande leerkrachten. Roel Nouwen (persoonlijk begeleider) en Janna Smets (activiteitenbegeleider en trajectbegeleider kindwerk) van SMO Opvanglocatie De Koning gaven daarom op 12 januari workshops over dit onderwerp aan studenten van Hogeschool de Kempel (HBO-opleiding voor leerkrachten en ook buurlocatie van SMO De Koning).

Ik wil je meegeven om juist ook naar dat onderbuikgevoel te luisteren

Wie verblijven er bij de Koning?

“Degenen die met de trein komen lopen vaak bij ons voor over het grasveld naar jullie school toe. Misschien vragen jullie je wel eens af wie er in dat gebouw verblijven en wat we doen!” Met verschillende voorbeelden uit de praktijk schetst Roel een beeld van de jonge ouders die bij De Koning verblijven. “Een meisje van een jaar of 17, nog een paar jaar jonger dan jullie, stond een tijdje geleden bij ons voor de deur. Een grote tas onder haar arm en een kinderwagen met baby. Ik kan nergens heen, kan ik bij jullie terecht?” Dat komt bij de groep studenten meteen binnen.

Roel en Janna gaan verder: “Bij De Koning verblijven ook kinderen. Voordat ze bij De Koning komen is er in hun leven vaak al veel gebeurd. Jullie als leerkrachten zien kinderen in een andere setting dan wij. Jullie zien ze ook gedurende een groot gedeelte van de dag en hebben dan ook een belangrijke rol in het observeren en signaleren van probleemsituaties.”

Interactieve workshop

Roel en Janna kiezen bewust voor een interactieve workshop. Zij vinden het belangrijk om de studenten mee te laten denken en erbij te betrekken. Ze krijgen daarom een casus voorgelegd. Een situatie die ze in hun latere werk mee zouden kunnen maken:

Tim is 8 jaar en is vaak in de ochtend te laat in de klas. Hij komt dan onrustig binnen. Hij is gefocust op zijn klasgenoten en vermijdt het contact met de leerkracht. Hij is bewegelijk en dat leidt andere kinderen af. Tijdens de les concentreert hij zich moeilijk. In de pauze is hij vaak in conflict met andere kinderen. Tijdens de lunchpauze heeft hij alleen een pakje koekjes en wat drinken bij zich.

Studenten bespreken samen in groepjes wat hen opvalt in deze situatie, of ze denken dat er sprake is van een zorgelijke situatie en hoe ze hier mee om zouden gaan. Roel en Janna haken hier heel mooi op in en geven tips over hoe te handelen.
De studenten krijgen een lijst van signalen in het lichamelijk welzijn en het gedrag van kinderen. Dit is erg leerzaam voor de aanstaande leerkrachten.

Wijze les

Dan wordt het tijd voor de volgende groep studenten. Voordat hij afscheid neemt van de groep geeft hij de studenten nog een belangrijke les mee. ‘’Ga niet alleen af op de theorie die je leert. Soms voel je dat er iets niet helemaal klopt. Je kunt er niet precies je vinger op leggen, maar het voelt niet goed. Ik wil je meegeven om juist ook naar dat onderbuikgevoel te luisteren.’’