0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

SMO helpt, begeleidt & ondersteunt

Aanbod & toelating

SMO 5 Over SMO 5 Aanbod & toelating

Aanbod

In hoofdlijnen bieden we bij SMO de volgende vormen van (maatschappelijke) opvang, dagbesteding, begeleiding thuis en armoedebestrijding:

 

Crisisopvang voor tienermoeders, zwerfjongeren, vrouwen (met of zonder kinderen) mannen en gezinnen

Beschermd wonen indicatie voor Beschermd wonen (Wmo) of VG (Verstandelijk Gehandicaptenzorg vanuit de Wet langdurige zorg)

Forensische zorg
SMO biedt opvang en begeleiding aan mensen met een juridische maatregel 

Noodopvang met mogelijkheid voor trajectbegeleiding

Directe huisvesting via Housing First, in samenwerking met Helmondse woningcorporaties

Begeleiding thuis

Opvang in een Time-out woning van SMO, via Veilig Thuis

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidstraining

Voedselhulp in de vorm van een goedkope supermarkt

 

Toelating

Na een (telefonische) aanmelding voor opvang of begeleiding thuis kunnen we een intakegesprek met je inplannen. Dit gesprek proberen wij binnen 5 werkdagen in te plannen. Het intakegesprek duurt ongeveer één tot anderhalf uur en vindt plaats op de St. Hubertusstraat 2 in Helmond. Na het intakegesprek wordt jouw situatie besproken in onze commissie. Daar nemen we het besluit of je past binnen onze opvanglocaties of begeleiding thuis. Indien er geen plekken vrij zijn binnen onze opvang, dan word je op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrij komt, nemen we direct contact me je op. In tussentijd kun je met vragen over jouw aanmelding of wachtlijstplek bij ons terecht.

In het menu hiernaast vind je meer informatie over de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).