0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

WLZ financiering of WMO beschermd wonen

WLZ / WMO / WFZ

SMO 5 Over SMO 5 Aanbod & toelating 5 WLZ / WMO / WFZ

Om zorg te ontvangen van SMO Helmond e.o. is het belangrijk dat mensen een passende indicatie hebben.  Wij ondersteunen mensen met de volgende indicaties:

Indicaties uit de Wet Langdurige zorg (Wlz VG en Wlz GGZ)
Indicaties uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Indicaties uit de Wet Forensische zorg (Wfz). 

Zorg ontvangen van SMO op basis van een Wlz-financiering (Wet langdurige zorg)

Je ontvangt zorg van SMO op basis van een Wlz-financiering. Dat betekent dat je recht hebt op producten en diensten (verblijf, begeleiding en dagbesteding) die vallen binnen de Wlz-zorg en die de instelling voor jou betaalt.

Een deel van onze producten/diensten en de kosten leggen we in het kostenoverzicht Wlz uit en meer informatie kun je vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

 

Zorg ontvangen van SMO op basis van een Wmo Beschermd Wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Je ontvangt zorg van SMO op basis van WMO Beschermd wonen. Dat betekent dat wij je intensief ondersteunen in je dagelijkse activiteiten. Wij zorgen voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.
Je hebt recht op producten en diensten die vallen binnen de WMO Beschermd wonen. Een deel van deze producten leggen we in het overzicht hieronder uit.

Nadere informatie is op te vragen bij de Gemeente Helmond of lees bijgaande folder.

Zorg ontvangen van SMO op basis van een Wfz (Wet forensische zorg)

Je krijgt begeleiding in je thuissituatie of in een beschermde woonvorm met 24-uurs begeleiding. Ook kun je bij SMO dagbesteding volgen.
We ondersteunen je in je dagelijkse activiteiten en zorgen samen voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Tevens biedt SMO begeleiding aan mensen van wie het reclasseringstoezicht is geëindigd of aan cliënten die in aanraking dreigen te komen met het strafrecht. Dit gebeurt op basis van een Wmo indicatie.