0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Samen kansen creëren

Raad van Toezicht

SMO 5 Over SMO 5 Organisatie 5 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult zijn interne toezichthoudende taak onafhankelijk. De raad houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer K. Boonen, voorzitter (08-05-2020)
Mevrouw M. Lamme, vicevoorzitter
Mevrouw M. van Buul
De heer D.J. Willekens
Mevrouw Th. van Riel
Mevrouw H. Kasigar (trainee)