0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Goed bestuur & goede zorg

Governance

SMO 5 Over SMO 5 Organisatie 5 Governance

Bij SMO hechten we grote waarde aan een goed bestuur met een doelmatige vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Zorgbrede Governance Code. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De zeven principes uit de code zijn breed gedragen in de hele sector: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

De Wet Huis voor Klokkenluiders regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Uiteraard onderschrijven wij deze wet. Ook hebben we een ‘regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid’.