0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Inzicht in onze dienstverlening

Gegevens & documenten

SMO 5 Over SMO 5 Organisatie 5 Gegevens & documenten

Onderstaande documenten geven inzicht in de manier waarop wij onze dienstverlening vormgeven, onze doelstellingen en resultaten.

Publicaties

Algemene Brochure

Jaarplan 2024

Meerjarenbeleid 2023-2025

Publiek jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Kwaliteitsbeeld 2023

Ons jaardocument inclusief jaarrekening 2022 kunt u inzien op de site van het CIBG of bij ons opvragen via info@smo-helmond.nl

Overige gegevens

Kamer van Koophandel nummer 410 881 85
Rekeningnummer NL79 RABO 086 10 00 315 t.n.v. SMO Helmond e.o.
Fiscaal nummer 8034.56.530