0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Deel jouw ervaring met ons

Wat kunnen we verbeteren?

Kwaliteit & tevredenheid

SMO 5 Over SMO 5 Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit is voor ons een belangrijk begrip. SMO is lid van de Vereniging Valente, de Nederlandse brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. Valente behartigt de belangen van circa 75 lidinstellingen en ondersteunt de leden bij de werkzaamheden. Daarnaast houdt Valente zich bezig met kennisoverdracht, kennisontwikkeling en onderzoeksinformatie.

Ook vinden we het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van onze begeleiding ervaren. Daarom bieden we elke nieuwe bewoner binnen de opvang na afloop van de introductieperiode (6-8 weken) een vragenlijst aan en vragen we alle cliënten elke drie maanden tijdens de evaluatie van de begeleidingsplannen hoe tevreden zij zijn over de begeleiding. Verder meten we dit ook elke twee jaar met een onafhankelijk kwaliteitervaringsonderzoek.

Iedere twee jaar laten we een onafhankelijke partij een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren. Ook iedere twee jaar laten we onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van ketenpartners/contractpartners.

Benieuwd naar de rapportages van verschillende onderzoeken? Stuur ons dan een e-mail met het verzoek je de gewenste rapportage toe te sturen.