0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

SMO zoekt de verbinding

Samenwerking

SMO 5 Over SMO 5 Onze aanpak 5 Samenwerking

We hechten bij SMO veel belang aan samenwerking met partnerinstellingen. We zoeken de verbinding met partners als zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties. Met elkaar werken we aan preventie, opvang en ontwikkeling. Afhankelijk van de situatie, nemen wij daarbij graag de regierol op ons. Zo krijgen cliënten maatwerk in hun begeleiding.

We werken onder meer samen met onderwijs, jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, verslavingszorg, politie, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Daarnaast wisselt SMO internationaal kennis en ervaringen uit. In het kader van armoedebestrijding neemt SMO deel in de stichting SaldoPlus en is Super Sociaal een onderdeel van SMO.