0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

De spreekbuis voor onze cliënten

Cliëntenraad

SMO 5 Over SMO 5 Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die gebruikmaken van de dienstverlening van SMO. De Cliëntenraad bestaat uit leden die cliënt zijn (geweest) bij SMO. De raad heeft adviesrecht in beleidszaken die te maken hebben met het hulpaanbod van SMO. Daarnaast fungeert de Cliëntenraad als spreekbuis voor cliënten; de leden pakken signalen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de geboden zorg op en zorgen ervoor dat die signalen bij de juiste persoon binnen SMO terechtkomen.

E-mail: clientenraad@smo-helmond.nl
Website: http://www.crsmo.nl
Telefoon: 06 – 50 50 27 09