0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Hulp nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Begeleiding thuis

SMO 5 Aanbod 5 Begeleiding thuis

Praktische hulp en begeleiding voor een stabiele woonsituatie

Ook al woon je zelfstandig, toch kan het lastig zijn je leven goed op de rit te houden. Misschien vind je het moeilijk het huis schoon en netjes te houden. Of is het betalen van je huur, je energiekosten of andere rekeningen een probleem, heb je geen werk of andere zinvolle bezigheden of vind je het lastig daarbij je afspraken na te komen. Of het loopt niet lekker in je relatie, met de opvoeding of in je sociale contacten. Voor alleenstaanden en gezinnen met (een combinatie van) zulke problemen bieden wij in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek begeleiding bij het wonen thuis.

Samen met onze woonondersteuner leer je met je problemen om te gaan en ze zoveel mogelijk op te lossen. Jouw woonondersteuner komt eens per week bij je thuis, of vaker als dat nodig is. Meestal werkt hij of zij ook samen met jou aan inkomensbeheer. Als het nodig en wenselijk is, werkt je woonondersteuner samen met andere hulpverleners en organisaties, zoals de woningcorporatie.

Onze begeleiding bij jou thuis is er altijd op gericht om voor jou een stabiele woonsituatie te creëren van waaruit jij zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

"Praktische hulp en begeleiding"

Centrale Intake
St. Hubertusstraat 2
5701 TC Helmond
T (0492) 50 43 90
centrale-intake@smo-helmond.nl