0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Krachtgericht denken & werken

Onze aanpak

SMO 5 Over SMO 5 Onze aanpak

Krachtwerk

Kracht, dat is – naast geborgenheid – wat we mensen die bij ons aankloppen voor opvang en ontwikkeling meegeven. We werken en denken daarom krachtgericht. We geven richting, zoals de zwaluw vroeger de zeelieden naar het land wees, maar laten de vluchtroute over aan de mensen zelf. Zij kiezen hun bestemming en de weg ernaartoe.

We werken met de interventiemethodiek Krachtwerk. Hiermee vergroten we eigenaarschap binnen onze opvang- en ontwikkelingstrajecten. Niet alleen voor mensen die zo’n traject aangaan, ook voor onze eigen medewerkers. Het is een goede manier waarmee we zicht krijgen op krachten, interesses, hulpbronnen en wensen van mensen. Die helpen de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te versterken. Krachten staan centraal, niet de eventuele tekortkomingen. Vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid werken we samen om in kleine, haalbare acties grotere doelen te realiseren. Praktisch, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving van mensen, en in verbindingen met partners als dat van toegevoegde waarde is.

Movisie heeft Krachtwerk beoordeeld en erkend als ‘Goed onderbouwd’. Onze medewerkers hebben de methodiek omarmd en zich het krachtgericht denken en werken eigengemaakt als hun tweede natuur.