0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Nieuws

Winter noodopvang in de Kamenij

2 november 2023 | Nieuws

Buurthuis de Kamenij komende wintermaanden opvanglocatie voor dak- en thuislozen

Buurthuis de Kamenij is gekozen als nachtopvanglocatie voor de winterkouderegeling 2023-2024. Tijdens de winterkouderegeling krijgt iedereen die in Helmond dak- en thuisloos is, toegang tot opvang. Extra nachtopvang is nodig om het groeiende aantal dak- en thuislozen op te kunnen vangen. Daarbij geldt in Helmond de regel dat niemand in de winterkou op straat hoeft te slapen omdat dat ontoelaatbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt Deze tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen opent haar deuren per 1 december 2023 óf vanaf de eerste nachtvorst.

Meer nachtopvang plekken nodig tijdens Winterkouderegeling

Steeds meer mensen hebben een opvangplek nodig om de nacht door te kunnen brengen omdat ze geen thuis hebben. Dit geldt zowel landelijk als in Helmond. Daarbij is gedurende de wintermaanden in Helmond de winterkouderegeling van kracht. Dit is een specifieke vorm van opvang voor dak- en thuislozen waarbij iedere buitenslaper wordt opgevangen op het moment dat door de winterkou de kans op onderkoeling en andere gezondheidsproblemen te groot wordt. De doelgroep wordt dan een warme en veilige plek binnen geboden. Uitgangspunt van de winterkouderegeling is dat niemand in de winterkou buiten hoeft te slapen.
Omdat de vraag naar nachtopvang toeneemt kan de winterkouderegeling niet binnen de huidige locaties van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) gerealiseerd worden. Dit is de reden dat er gezocht moest worden naar een andere tijdelijke beschikbare locatie.

De Kamenij geschikt als tijdelijke opvanglocatie

Met de hulp van verschillende instanties in Helmond (waaronder woningbouwcorporaties) is gezocht naar een geschikte locatie. Deze is gevonden in De Kamenij, gelegen aan de Jeroen Boschstraat 19 in Helmond. Er is naar verwachting genoeg plek om de dak- en thuislozen op deze locatie op te vangen én de locatie is de komende periode beschikbaar. De nachtopvanglocatie opent op 1 december 2023 haar deuren óf vanaf de eerste nachtvorst. De opvang gaat door zolang er nachtvorst is of tot 1 april 2024. De openingstijden van de locatie zijn van 16.00 uur in de avond tot 10.00 uur tijd in de ochtend.
SMO voert de regeling uit in nauwe samenwerking met politie, bemoeizorg en de trajectregisseurs van de gemeente.

Laatste nieuws

We hebben de sleutel!

Wat een bijzondere dag vandaag. We hebben de sleutel in ontvangst genomen van het nieuwe pand van Huize d'n Herd. We zijn Bouwbedrijf van de Ven en Bergopwaarts ontzettend dankbaar voor al hun harde werk. Het is nu aan ons om het pand klaar te stomen voor de bewoners,...

Jaarplan 2024

In het jaarplan 2024 presenteren wij onze doelen voor 2024. Ons meerjarenbeleid is nog steeds onze gids, maar we reageren óók op nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen. Lees hier de digitale versie.