0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Nieuws

Uitslag onderzoek cliënttevredenheid 2023

6 februari 2024 | Nieuws

Hoe ervaren de mensen die wij begeleiden de ondersteuning van SMO? Om daar achter te komen hebben wij eind 2023 een clienttevredenheidsonderzoek gedaan. Wij zijn ontzettend trots op de uitslag. De gemiddelde rapportcijfers van een 8,2 voor de begeleiding, een 7,9 voor de kamers, studio’s en appartementen en een 8,1 voor de locaties, laten zien dat de mensen die wij begeleiden tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen van SMO.

Laatste nieuws

Jaarplan 2024

In het jaarplan 2024 presenteren wij onze doelen voor 2024. Ons meerjarenbeleid is nog steeds onze gids, maar we reageren óók op nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen. Lees hier de digitale versie.

Forensische dienstverlening

SMO Helmond heeft de aanbesteding voor forensische dienstverlening definitief gegund gekregen vanuit de DJI…

Project Opwaarts : een bewoner aan het woord

Savi komt opgetogen binnen. De afgelopen maanden hebben we al een aantal keren contact gehad want Savi staat te trappelen om diens verhaal te vertellen.Na 2,5 jaar bij De Koning te hebben gewoond is hen een half jaar geleden verhuisd naar een eigen appartement van...