0492 – 52 50 98 info@smo-helmond.nl

Zoek je een veilige plek?

Huize d’n Herd

SMO 5 Opvang 5 Huize d’n Herd

Opvang voor (alleenstaande) volwassenen zonder kinderen

Als je op straat leeft of op straat dreigt te komen te staan, is daar vaak al veel aan voorafgegaan. Het is dan niet meer eenvoudig zelfstandig voor eigen woonruimte of een baan te zorgen. In Huize d’n Herd bieden we onderdak en begeleiding aan (voornamelijk alleenstaande) mensen van 18 jaar en ouder (zonder kinderen).

Afhankelijk van jouw situatie verblijf je hier zo kort als mogelijk is, of zo lang als nodig. We werken eraan je weer structuur te bieden, door je overdag zinvolle bezigheden te bieden. We zorgen voor een veilige, gezonde woonomgeving waar jij samen met de andere bewoners een bijdrage aan levert. Als het mogelijk is, werken we toe naar zelfstandig(er) wonen. Als achteruitgang dreigt, of terugval in oude patronen, steken we energie in op het voorkomen daarvan. In alle gevallen kijken we samen met jou hoe jij jouw eigen kracht, talent en passie het beste kunt inzetten om het beste uit jouw leven te halen.

Ook kortdurende opvang in Huize d’n Herd

Mensen die kortdurend opvang nodig hebben en geen sociaal netwerk hebben kunnen ook terecht bij Huize d’n Herd. In het passantenverblijf zijn dagelijks persoonlijk begeleiders aanwezig die je begeleiden bij allerlei praktische zaken, zoals een inschrijving als woningzoekende, het reageren op woningaanbod, het zoeken naar werk of het aankloppen bij de juiste instanties voor hulp.
Dankzij deze extra opvang in Helmond hoeven enkele tientallen mensen niet op straat te leven. Daardoor krijgen die mensen veel sneller begeleiding dan voorheen.

Nieuwbouw Huize d’n Herd

Omdat het huidige gebouw van Huize d’n Herd verouderd is en de behoefte aan opvang voor dak- en thuislozen groeit, werken we op dit moment samen met woningcorporatie Bergopwaarts aan de herontwikkeling van het gebouw. Er komen meer opvangplaatsen en betere individuele voorzieningen. Meer informatie over dit project kun je hier vinden.

 

"Een veilige plek"

Huize d’n Herd
Kasteeltraverse 96
5701 NR Helmond